Windykacja należności

Problem taki jak windykacja należności dotyka nie tylko firmy, ale również osoby prywatne. Obsługa spraw dotyczących windykacji należności w Zabrzu to kolejna propozycja kancelarii kierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i prowadzących działalność gospodarczą. Wiąże się z szeregiem działań prawnych i faktycznych podejmowanych przez adwokata, które mają na celu odzyskanie wierzytelności. Jak pokazuje praktyka, windykacja należności często skutkuje reprezentowaniem klienta przed różnymi instytucjami czy w sądzie. W dążeniu od odzyskania zobowiązań można skorzystać z różnych opcji:

 • przygotowania wezwania do zapłaty,
 • negocjowania długu z dłużnikiem,
 • opracowania i egzekwowania realnej opcji dobrowolnej spłaty zobowiązań,
 • postępowanie w sądzie – uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • zabezpieczenie wierzytelności,
 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 • wsparcie komornika w czynnościach egzekucyjnych.

Windykacja należności może wynikać np. z tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, nie zapłaconych faktur, umowy cywilno-prawnej i wielu innych przypadków.

Pomoc prawna w zakresie odzyskiwania wierzytelności

W ramach działań związanych z windykacją należności finansowych kancelaria proponuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych i opinii w kwestiach związanych ze zbywaniem wierzytelności przez wierzyciela klienta w drodze przelewu: cesji, przetargu, negocjacji, aukcji internetowej,
 • pomoc w zakresie opracowywania pisemnych ugód,
 • udzielanie porad prawnych na etapie prowadzonych negocjacji w zakresie przedmiotu spłaty zadłużenia,
 • sporządzanie umów zbycia, sprzedaży wierzytelności i innych porozumień w zakresie wierzytelności,
 • reprezentacja klientów na różnych etapach postępowania: przedsądowym, mediacyjnym, sądowym w postępowaniu egzekucyjnym oraz w czasie egzekucji prowadzonej z nieruchomości dłużnika,
 • reprezentacja osób prowadzących działalność gospodarczą przed sądami gospodarczymi w sprawach dotyczących zapłaty należności pieniężnych od kontrahentów.

Działania, jakie podejmuje kancelaria adwokacka w Zabrzu specjalizująca się w windykacji należności, zmierzają przede wszystkim do tego, aby klient odzyskał jak największą część należnych mu wierzytelności.

Aktualności

 • 2910.2018
  Dzień dobry, uprzejmie informuję, że w dniach 29.10 do 12.11 kancelaria będzie nieczynna z powodu urlopu.... czytaj więcej »
 • 2106.2018
  Sznoawni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2018 kancelaria przenosi się do nowej siedziby pod adresem ul. gen. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze... czytaj więcej »
 • 2312.2017
  Wszystkim życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Wszystkim Wam życzę więc tego co mnie udało się odnaleźć - radości z pracy, oraz szczęścia w życiu osobistym. Miłości bliskich i...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Od stycznia 2016 roku nowa siedziba kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 22... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy została znowelizowana ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie uregulowań dotyczących...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  W sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) znacznie korzystniejszym jest kiedy strona postępowania jest przed sądem reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata znającego procedurę i pomagającego...... czytaj więcej »

Kontakt

(+48) 501 436 088