Sprawy karne i karno-gospodarcze

Wśród problematyki, którą zajmuje się prowadzona przeze mnie na co dzień Kancelaria Adwokacka w Zabrzu mieści się prawo karne, karne skarbowe i sprawy karno-gospodarcze. W życiu bywają różne sytuacje, w których może okazać się potrzebny np. obrońca. Kancelaria Adwokacka ma już spore doświadczenie w sprawach karnych prowadzonych na terenie Zabrza, Śląska i innych regionów kraju. Podstawową rolą adwokata specjalizującego się w tym zakresie jest doprowadzenie do tego, aby osoba niewinna nie poniosła odpowiedzialności karnej. Natomiast w przypadku osób, które dopuściły się czynu karalnego, zapewnienie aby postępowanie, zarówno sądowe jak i przygotowawcze, prowadzone było w sposób rzetelny z uwzględnieniem wszystkich okoliczności przemawiające na ich korzyść oskarżonego w tym na zakres odpowiedzialności i wymiar kary.  Świadczę pomoc jako:

  • obrońca podejrzanego/podejrzanej w postępowaniu przygotowawczym;
  • obrońca oskarżonego/oskarżonej w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym;
  • pełnomocnik pokrzywdzonego/pokrzywdzonej na wszystkich etapach postępowania w tym jako:
    • oskarżyciel posiłkowy;
    • oskarżyciel subsydiarny.

Postępowanie w sprawach karnych toczy się nie tylko przed sądem. Jego wstępne etapy – postępowanie przygotowawcze prowadzi prokurator lub policja (w sprawach mniejszej wagi). Często osoby, które są stronami takiego postępowania (podejrzany i pokrzywdzony), nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotny jest udział adwokata w najwcześniejszym stadium.

Zarówno pokrzywdzony jak i podejrzany może korzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych na etapie postępowania przygotowawczego. Ustanowiony pełnomocnik, albo obrońca – czuwa nad prawidłowością czynności wykonywanych przez prokuraturę i policję. Czuwa też nad tym, aby wszystkie prawa stron były prawidłowo przestrzegane, a obowiązki nie były nadmiernie egzekwowane.

Kiedy podejrzany stanie się oskarżonym w postępowaniu przed sądem – błędy popełnione przez strony w postępowaniu przygotowawczym mogą zaważyć na ostatecznym wyniku postępowania. Sąd będzie bowiem w toku procesu korzystał ze zgromadzanych wcześniej materiałów, chociażby oceniając w ich świetle przeprowadzane dowody. Jeżeli strona nie korzystała z profesjonalnej pomocy we wcześniejszym stadium postępowania, jej reprezentant procesowy tym bardziej musi wykazać się doskonałą znajomością prawa i procedury karnej. W takiej sytuacji też może przydać się pomoc adwokata obrońcy.​

Z czasem wzrasta też znaczenie adwokata jako specjalisty w zakresie nie tylko prawa karnego, ale również prawa gospodarczego, – coraz częstsze są bowiem postępowania w sprawie przestępstw tzw. „Białych kołnierzyków” (z ang. „White collar crime”). Bardzo istotne jest w takich sprawach zaangażowanie obrońcy czy pełnomocnika, doskonale znającego niuanse związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa lub sprawowaniem funkcji prezesa spółki itp. Rola adwokata w sprawach karno-gospodarczych jest niesamowicie ważna, a dla osób zainteresowanych określonym rozstrzygnięciem, wręcz nieoceniona.