Sprawy rozwodowe

Wśród spraw, których podejmuje się moja kancelaria jest temat dla wielu osób trudny i skomplikowany, jakim jest rozwód. Zabrze, nie inaczej, jak inne miasta w Polsce nie jest wolne od tych przykrych zagadnień. Sprawy rozwodowe to często złożone sytuacje w życiu klientów, którzy przychodzą do adwokata rozwodowego po poradę prawną w tym zakresie lub z konkretnym zamiarem rozstania się z małżonkiem i zakończeniem małżeństwa.

Rozwód – lista możliwych przesłanek

Jakie mogą być przesłanki do rozwodu, które należy wskazać w postępowaniu? Aby do niego doszło nie wystarczy tylko wola jednego czy obu małżonków. Trzeba jeszcze wykazać, że rozkład pożycia jest zarówno zupełny, jak i trwały. Oznacza to, że zerwane zostały wszelkie więzi jakie łączyły małżonków:

 • więź duchowa – wygaśnięcie wzajemnej miłości, szacunku i akceptacji,
 • więź fizyczna – oznacza, że małżonkowie przestali ze sobą obcować cieleśnie,
 • więź materialna – to zaprzestanie prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, nawet samo mieszkanie pod wspólnym dachem z różnych względów nie musi oznaczać, że ta więź między małżonkami nadal istnieje.

Ustanie tych więzi musi być też wyrazem wolnej woli małżonków. Sąd orzekając w sprawie o rozwód może zadecydować o tym, że:

 • wina leży po obu stronach małżonków,
 • winny jest tylko jeden z małżonków,
 • na zgodny wniosek małżonków zaniechać orzekanie o winie któregokolwiek z małżonków.

Sprawy rozwodowe Zabrze – pomoc doświadczonego adwokata

Osoby, które szukają pomocy prawnej adwokata rozwodowego w Zabrzu, zapraszam do mojej kancelarii prawnej. Zdaję sobie sprawę z tego, że sama decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna, często komplikująca życie. Adwokat jest osobą bezstronną, której zadaniem jest czuwanie nad tym, aby maksymalnie zabezpieczyć interes klienta, którego reprezentuje w tego typu sprawach. Nie angażując się emocjonalnie, adwokat rozwodowy jest w stanie ocenić różnego rodzaju zagrożenia lub korzyści, jakie może przynieść sprawa rozwodowa na poszczególnych etapach, przez które trzeba przejść. Pomoc adwokata z Zabrza przy rozwodzie to m.in.:

 • porady prawne (np. w takich sprawach jak podział majątku, opieka nad małoletnimi dziećmi, kwestie władzy rodzicielskiej),
 • sporządzanie pozwów rozwodowych,
 • przygotowywanie wniosków o zabezpieczenie roszczeń o alimenty lub zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem na czas trwania postępowania,
 • zbieranie i przygotowywanie wniosków dowodowych,
 • reprezentacja klienta przed sądem.

Adwokat Zabrze – pomoc prawna i solidne wsparcie w trakcie procesu

Zdarza się, że dobrze napisany przez adwokata, merytorycznie uzasadniony pozew o rozwód przy jednoczesnej obopólnej zgodności małżonków może przyczynić się do tego, że sąd orzeknie wyrok już na pierwszej rozprawie. To rozwiązanie, które pozwala zaoszczędzić wiele czasu, ale też niepotrzebnych nerwów i stresu. W swojej pracy dążę do tego aby zapewnić Państwu maksymalny komfort w trakcie trwania całego procesu rozwodowego.

Adwokat zajmujący się sprawą o rozwód na bieżąco informuje klienta o tym, na jakim jest etapie i udziela wszelkich porad prawnych i usług. Do tego pilnuje wszystkich terminów oraz formalności, jakich trzeba dopełnić. Tym samym adwokat rozwodowy odciąża klienta w tym zakresie, a jednocześnie daje mu poczucie kontroli nad sprawą.