Alimenty

Obowiązek alimentacyjny, czyli dostarczania środków utrzymania oraz w miarę potrzeby również środków wychowania dotyczy przede wszystkim najbliższej rodziny. Są to więc krewni w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie (wstępni) oraz dzieci, wnuki i prawnuki (zstępni), a także rodzeństwo, w tym także to przyrodnie. Alimenty to zagadnienie, którego podejmuje się moja kancelaria adwokacka świadcząca pomoc prawną na terenie Zabrza i całego Śląska. Wysokość wynagrodzenia w sprawach, w których reprezentuję klientów ustalana jest za każdym razem indywidualnie.

Komu należą się alimenty

Alimenty należą się:

  • dzieciom od ich rodziców zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie,. Wyjątkiem może być np. sytuacja, że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania,
  • grupom z ograniczonym prawem do alimentów: rodzicom, dziadkom, wnukom, rodzeństwu oraz dzieciom, które są w stanie utrzymać się samodzielnie,
  • matce pozamałżeńskiego dziecka od ojca dziecka,
  • rozwiedzionemu małżonkowi od drugiego małżonka – pod warunkiem, że nie jest wyłącznie winny rozwodu i że znajduje się w niedostatku,
  • osobie przysposobionej,
  • pasierbowi w stosunku do ojczyma lub macochy,
  • ojczymowi lub macosze w stosunku do pasierba.

Specjalizując się m.in. w alimentach na terenie Zabrza i całego Śląska oferuję pomoc w zakresie porady prawnej, przygotowywania stosownych wniosków o przyznanie alimentów, ich zwiększenie lub obniżenie. Każdy z klientów może liczyć na profesjonalną obsługę.