Specjalizacje

Kancelaria adwokacka specjalizuje się w następujących dziedzinach:

 • Prawo procesowe - zasady regulujące przebieg procesu sądowego i postępowania poprzedzającego pierwszą rozprawę.
  • Postępowanie cywilne - obejmuje również kwestie związane z egzekucją roszczeń i postępowanie w sprawach z elementem międzynarodowym.
  • Postępowanie karne i prawo karne - reguluje zarówno przebieg sprawy przed sądem, reguluje również kwestie postępowania przygotowawczego, zasady i zakres odpowiedzialności sprawców przestępstw - w praktyce adwokackiej najczęściej występuję w roli obrońcy, nieco rzadziej jako oskarżyciel posiłkowy albo subsydiarny.
 • Prawo cywilne -- ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań oraz prawa spadkowego.
 • Prawo rodzinne - w szczególności rozwód, alimenty, opieka nad dzieckiem, kontakty.
 • Prawo spółek handlowych - kwestie dotyczące powstania, działalności, łączenia i podziału spółek prawa handlowego, czyli:
  • spółki jawnej;
  • spółki partnerskiej;
  • spółki komandytowej;
  • spółki komandytowo akcyjnej;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjnej.
 • Regulacje międzynarodowego obrotu handlowego i transgranicznej działalności spółek.

 

Aktualności

 • 2910.2018
  Dzień dobry, uprzejmie informuję, że w dniach 29.10 do 12.11 kancelaria będzie nieczynna z powodu urlopu.... czytaj więcej »
 • 2106.2018
  Sznoawni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2018 kancelaria przenosi się do nowej siedziby pod adresem ul. gen. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze... czytaj więcej »
 • 2312.2017
  Wszystkim życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Wszystkim Wam życzę więc tego co mnie udało się odnaleźć - radości z pracy, oraz szczęścia w życiu osobistym. Miłości bliskich i...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Od stycznia 2016 roku nowa siedziba kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 22... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy została znowelizowana ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie uregulowań dotyczących...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  W sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) znacznie korzystniejszym jest kiedy strona postępowania jest przed sądem reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata znającego procedurę i pomagającego...... czytaj więcej »

Kontakt

(+48) 501 436 088