Prawo medyczne

Prawo medyczne jest dziedziną obejmującą szeroki zespół norm prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego i prawa karnego, regulujących prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności lekarzy w tym lekarzy dentystów, pielęgniarek oraz innych osób i podmiotów świadczących pomoc leczniczą.

Nasza Kancelaria wspiera podmioty prowadzące działalność medyczną zarówno w ramach stałej obsługi prawnej jak i doraźnie – odpowiednio dostosowane ramy zakresowe pozwalają nam wspierać nawet niewielkie jednostki, dzięki odpowiedniemu dostosowaniu oferty i cen. Świadczymy więc wyspecjalizowaną pomoc prawną i usługi adwokackie zarówno dla niewielkich przychodni jak i dużych szpitali.

Zapewniamy usługi, związane ze stosowaniem regulacji prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, praw pracy, prawa zobowiązań (przygotowanie i opiniowanie umów), a ostatnio coraz częściej również związane z wprowadzeniem regulacji wynikających z ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Podmioty świadczące usługi medyczne, w tym również lekarzy i  szeroko pojęty personel medyczny wspieramy w postępowaniach cywilnych – w szczególności coraz częściej pojawiających się sprawach o odszkodowanie za tzw. „błąd lekarski” czy „błąd medyczny” – jak i w innych sprawach charakterystycznych dla prowadzonej przez nich działalności zawodowej.

Należy zauważyć, że kwestia „błędu lekarskiego” czy inaczej „błędu medycznego” staje się coraz częściej przedmiotem postępowań sądowych zarówno w procesach odszkodowawczych, jak i w procesie karnym. Zauważono istotny wzrost ilości postępowań karnych przygotowawczych prowadzonych przez prokuratury, a których przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności karnej lekarzy. Wiąże się to z wprowadzeniem Od 15 kwietnia 2016 r. nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) dającego możliwość tworzenia w ramach struktury organizacyjnej prokuratury, odrębnych komórek organizacyjnych zajmujących się sprawami karnymi związanymi z błędami lekarskimi.

Oprócz opisanej powyżej odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarze podlegają odpowiedzialności za przewinienia zawodowe przed sądem lekarskim, którego procedowania w dużej mierze regulowane jest przepisami Kodeksu Postępowania Karnego, a w toku postępowania lekarz może korzystać z pomocy adwokata.

W postępowaniu zarówno cywilnym jak i karnym czy dyscyplinarnym, pomoc doświadczonego i odpowiednio wyspecjalizowanego adwokata, jaką zapewnia nasza kancelaria może zdecydować o zachowaniu lub utracie uprawnień do wykonywania zawodu. Taka pomoc w szczególności jeżeli chodzi o postępowanie karne i dyscyplinarne jest tym bardziej efektywna, im wcześniej zostanie udzielona.

Aktualności

 • 2910.2018
  Dzień dobry, uprzejmie informuję, że w dniach 29.10 do 12.11 kancelaria będzie nieczynna z powodu urlopu.... czytaj więcej »
 • 2106.2018
  Sznoawni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2018 kancelaria przenosi się do nowej siedziby pod adresem ul. gen. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze... czytaj więcej »
 • 2312.2017
  Wszystkim życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Wszystkim Wam życzę więc tego co mnie udało się odnaleźć - radości z pracy, oraz szczęścia w życiu osobistym. Miłości bliskich i...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Od stycznia 2016 roku nowa siedziba kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 22... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy została znowelizowana ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie uregulowań dotyczących...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  W sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) znacznie korzystniejszym jest kiedy strona postępowania jest przed sądem reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata znającego procedurę i pomagającego...... czytaj więcej »

Kontakt

(+48) 501 436 088