Prawo budowlane

Kancelaria specjalizuje się również w świadczeniu usług związanych z prawną obsługą procesu inwestycyjnego – reprezentuje przedsiębiorstwa budowlane oraz inwestorów.

Prawo budowlane to rozbudowany zespół aktów prawnych regulujących wszelkie aspekty procesu inwestycyjnego – od powstania projektu, poprzez uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych, sam proces budowlany, aż po ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

Transakcje i umowy o roboty budowlane

Kluczowym czynnikiem udanej budowy  jest stała i szczegółowo uregulowana współpraca i  planowanie umawiających się stron. Doradzam w pełnym zakresie zagadnień, w tym dotyczących wymogów licencyjnych i ubezpieczeniowych, przepisów o odszkodowaniach, kar umownych, wydajności i harmonogramu gwarancji. Udzielam pomocy w negocjowaniu umów o roboty budowlane w szczególności zwracając uwagę na kwestie odnoszące się do nieprzewidzianych warunków, wadliwego lub niespełniającego wymagań technicznych wykonania, przedłużenia terminów, postępu i płatności końcowych, roszczeń gwarancyjnych, dodatkowego wynagrodzenia.

Wielu problemów, które typowo występują w czasie  projektowania i realizacji inwestycji, można uniknąć  poprzez  staranne  i  profesjonalne  przygotowanie dokumentów, kształtujących i definiujących relacje i oczekiwania stron.

Kancelaria ma bogate doświadczenie we wspieraniu klientów w zakresie negocjacji i  przygotowania  umów. Pomagamy, lokalnym, krajowym i międzynarodowym inwestorom i wykonawcom na etapie negocjacji i zawierania umów. Dzięki doświadczeniu, jesteśmy w stanie wykorzystać wypracowane wzorce umów i dokumenty w celu zapewnienia efektywności we wczesnych stadiach bez pogarszania jakości.

Spory związane z procesem inwestycyjnym, sąd, arbitraż i mediacja

Kancelaria obsługuje krajowych i międzynarodowych klientów z branży budowlanej. Dobrze znam niuanse złożonych wyzwań prawnych i regulacyjnych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie inwestorów czy wykonawców i mam bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach postępowań sądowych związanych z procesem budowlanym.

Reprezentuję właścicieli (zarówno publicznych, jak i prywatnych), wykonawców, podwykonawców, projektantów,   dostawców technologii i producentów produktów włączonych do projektów budowlanych we wszystkich formach i stadiach rozstrzygania sporów, postępowań sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.

Wśród rodzajów spraw, którymi się zajmujemy, są następujące:

 • postępowania na wszystkich szczeblach sądów powszechnych 
 • alternatywne metody rozstrzygania sporów, w tym arbitraż  i mediacja
 • postępowania administracyjnego
 • zamówień publicznych
 • architektury i inżynierii
 • spory dotyczące wadliwego lub spóźnionego wykonania
 • braku lub niewłaściwego zarządzania lub kontroli procesu inwestycyjnego
 • z gwarancji i rękojmi

Aktualności

 • 2910.2018
  Dzień dobry, uprzejmie informuję, że w dniach 29.10 do 12.11 kancelaria będzie nieczynna z powodu urlopu.... czytaj więcej »
 • 2106.2018
  Sznoawni Państwo, uprzejmie informuję, że z dniem 1 lipca 2018 kancelaria przenosi się do nowej siedziby pod adresem ul. gen. de Gaulle'a 46, 41-800 Zabrze... czytaj więcej »
 • 2312.2017
  Wszystkim życzę Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku, Wszystkim Wam życzę więc tego co mnie udało się odnaleźć - radości z pracy, oraz szczęścia w życiu osobistym. Miłości bliskich i...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Od stycznia 2016 roku nowa siedziba kancelarii mieści się w Katowicach przy ulicy Dąbrowskiego 22... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy została znowelizowana ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw w zakresie uregulowań dotyczących...... czytaj więcej »
 • 1912.2017
  W sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) znacznie korzystniejszym jest kiedy strona postępowania jest przed sądem reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata znającego procedurę i pomagającego...... czytaj więcej »

Kontakt

(+48) 501 436 088