Prawo budowlane

Kancelaria specjalizuje się również w świadczeniu usług związanych z prawną obsługą procesu inwestycyjnego – reprezentuje przedsiębiorstwa budowlane oraz inwestorów.

Prawo budowlane to rozbudowany zespół aktów prawnych regulujących wszelkie aspekty procesu inwestycyjnego – od powstania projektu, poprzez uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych, sam proces budowlany, aż po ostateczne pozwolenie na użytkowanie.

Transakcje i umowy o roboty budowlane

Kluczowym czynnikiem udanej budowy  jest stała i szczegółowo uregulowana współpraca i  planowanie umawiających się stron. Doradzam w pełnym zakresie zagadnień, w tym dotyczących wymogów licencyjnych i ubezpieczeniowych, przepisów o odszkodowaniach, kar umownych, wydajności i harmonogramu gwarancji. Udzielam pomocy w negocjowaniu umów o roboty budowlane w szczególności zwracając uwagę na kwestie odnoszące się do nieprzewidzianych warunków, wadliwego lub niespełniającego wymagań technicznych wykonania, przedłużenia terminów, postępu i płatności końcowych, roszczeń gwarancyjnych, dodatkowego wynagrodzenia.

Wielu problemów, które typowo występują w czasie  projektowania i realizacji inwestycji, można uniknąć  poprzez  staranne  i  profesjonalne  przygotowanie dokumentów, kształtujących i definiujących relacje i oczekiwania stron.

Kancelaria ma bogate doświadczenie we wspieraniu klientów w zakresie negocjacji i  przygotowania  umów. Pomagamy, lokalnym, krajowym i międzynarodowym inwestorom i wykonawcom na etapie negocjacji i zawierania umów. Dzięki doświadczeniu, jesteśmy w stanie wykorzystać wypracowane wzorce umów i dokumenty w celu zapewnienia efektywności we wczesnych stadiach bez pogarszania jakości.

Spory związane z procesem inwestycyjnym, sąd, arbitraż i mediacja

Kancelaria obsługuje krajowych i międzynarodowych klientów z branży budowlanej. Dobrze znam niuanse złożonych wyzwań prawnych i regulacyjnych, które wpływają na codzienne funkcjonowanie inwestorów czy wykonawców i mam bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach postępowań sądowych związanych z procesem budowlanym.

Reprezentuję właścicieli (zarówno publicznych, jak i prywatnych), wykonawców, podwykonawców, projektantów,   dostawców technologii i producentów produktów włączonych do projektów budowlanych we wszystkich formach i stadiach rozstrzygania sporów, postępowań sądowych oraz postępowaniach administracyjnych.

Wśród rodzajów spraw, którymi się zajmujemy, są następujące:

  • postępowania na wszystkich szczeblach sądów powszechnych
  • alternatywne metody rozstrzygania sporów, w tym arbitraż  i mediacja
  • postępowania administracyjnego
  • zamówień publicznych
  • architektury i inżynierii
  • spory dotyczące wadliwego lub spóźnionego wykonania
  • braku lub niewłaściwego zarządzania lub kontroli procesu inwestycyjnego
  • z gwarancji i rękojmi