Porady prawne

W życiu każdego może się zdarzyć, że będzie potrzebował porad prawnych. Moja kancelaria prawna jest miejscem, do którego mieszkaniec czy przedsiębiorca w Zabrzu może przyjść po pomoc prawną z nurtującym go pytaniem w zakresie różnych problemów prawnych. Jedną z usług, które świadczę, są profesjonalne porady prawne. Doradztwo prawne można je uzyskać w wielu dziedzinach prawa, opisując dany problem lub przynosząc materiały, które go dotyczą – pisma, umowy czy inne dokumenty. Pomoc prawna ze strony adwokata opiera się na szczegółowej analizie danego przypadku i przedstawieniu klientowi wszelkich możliwych wariantów rozwiązania z przywołaniem konkretnej podstawy prawnej. Doradztwo prawne to również opiniowanie różnych pism – gotowych, jak i w fazie projektowej, a także pomoc przy ich opracowywaniu. Przygotowywane porady prawne bazują nie tylko na przepisach prawa, ale również na orzecznictwie sądowym.

Doradztwo i pomoc prawna w wielu dziedzinach

Świadczone przez kancelarię porady prawne obejmują wiele dziedzin. Znajdziesz w niej adwokata specjalizującego się m.in. w prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, rodzinnym, odszkodowań czy budowlanym. Dzięki tak szerokiej ofercie kancelaria adwokacka może zaproponować profesjonalne doradztwo prawne zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym z Zabrza.

Doradztwo i pomoc prawna dotyczy m.in.:

 • umów cywilnych i gospodarczych,
 • kwestii odszkodowań,
 • sprawach karnych,
 • rozwodów,
 • alimentów,
 • podziału majątku,
 • władzy rodzicielskiej,
 • dziedziczenia ustawowego,
 • przyjęcia i odrzucenia spadku,
 • prowadzonej działalności gospodarczej,
 • decyzji administracyjnych,
 • czynności komorniczych,
 • umorzenia postępowania egzekucyjnego,
 • zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

W każdym przypadku celem nadrzędnym udzielanej pomocy prawnej jest maksymalne zabezpieczenie interesów prawnych klienta. Trafiając do kancelarii prawnej w Zabrzu, poza pomocą i doradztwem prawnym, klient może liczyć również na indywidualne traktowanie oraz czytelną, zrozumiałą, merytoryczną i szybką odpowiedź w każdym temacie, z jakim się do niej zgłosi.