Obsługa prawna firm

Kancelaria prawna Wojtalik oferuje stałą lub doraźną obsługę prawną firm z Zabrza oraz okolic i innych miejsc w Polsce. To oferta dedykowana jest zarówno osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak i spółkom prawa handlowego. Obsługa prawna firm to usługa, z której mogą skorzystać klienci polscy, jak i zagraniczni, prowadzący firmy lub ich oddziały na terenie naszego kraju. W ramach profesjonalnej obsługi prawnej kancelaria pomaga przedsiębiorcom w wielu aspektach prowadzonych działalności – od ich założenia i zarejestrowania, przez negocjacje, przygotowywanie różnej dokumentacji aż po reprezentację w sądzie w przypadku różnych sporów z kontrahentami czy w zakresie windykacji należności. Dzięki wsparciu prawnemu firma czy spółka może uniknąć niepotrzebnych problemów czy w zakresie współpracy z innymi podmiotami lub w innych obszarach podejmowanych na co dzień działań. Profesjonalna obsługa prawna ze strony kancelarii adwokackiej to bieżąca analiza wszystkich zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Wiąże się ze śledzeniem różnych rozstrzygnięć sądowych, opinii prawnych czy zmian, które wprowadzane są w przepisach prawa. W ramach obsługi prawnej każdy klient – bez względu na branżę, jaką reprezentuje – może liczyć na profesjonalne wsparcie ze strony kancelarii.

Szeroki wachlarz usług prawnych

Oferowaną przez nas obsługę prawną firm na terenie Zabrza i śląska dopasowujemy pod indywidualne potrzeby klientów. Gwarantujemy kreatywne i otwarte podejście do problemów prawnych. Obsługa prawna firm i spółek to szeroki wachlarz usług, który obejmuje m.in.:

 • doradztwo przy wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej,
 • kompleksową pomoc prawną przy zakładaniu spółek,
 • kompleksową pomoc przy tworzeniu oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • opracowywanie m.in. statutów, umów, aktów założycielskich, regulaminów i innych dokumentów na potrzeby działania spółek,
 • doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części,
 • doradztwo przy nabywaniu udziałów i akcji,
 • przygotowywania projektów uchwał, protokołów i innych dokumentów na zwyczajne oraz nadzwyczajne zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy,
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • wsparcie prawne w zakresie przekształcania, łączenia, podziału i przejęć podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne w kwestiach związanych z bieżącą działalnością,
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie wszelkich umów, statutów, regulaminów,
 • prowadzenie spraw pracowniczych,
 • reprezentowanie klienta w postępowaniach przesądowych i sądowych,
 • pomoc prawna związana z windykacją wierzytelności.

Obsługa prawna dotyczy spraw m.in. z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, karnego czy budowlanego i w każdym przypadku jest wyceniana przez kancelarię z Zabrza indywidualnie. Kancelaria gwarantuje pomoc we wszystkich wrażliwych aspektach działalności podmiotów gospodarczych.