Negocjacje i mediacje

Negocjacje

Kancelaria świadczy usługi w zakresie negocjacji w szczególności z uwagi na doświadczenie i wiedzę zdobytą w trakcie studiów LL.M. – specjalizuję się w negocjacjach międzynarodowych – gdzie wymiana usług czy towarów odbywa się pomiędzy dwoma firmami z różnych krajów. Takie negocjacje z reguły prowadzone są w języku angielskim i szczególnie istotna jest biegła znajomość języka prawniczego i biznesowego, którą posiadam.

Każdy przedsiębiorca, czy to duża spółka czy jednoosobowa działalność gospodarcza, prędzej czy później stanie przed koniecznością negocjowania i zawarcia umowy. Jest to jedne z najważniejszych etapów w biznesie, którego konsekwencje mogą być znaczące i np. w skrajnych przypadkach doprowadzić do upadłości przedsiębiorcy. Przystępując do negocjacji z dostawcą, odbiorcą, handlowcem, klientem czy usługodawcą, możemy uregulować na przyszłość pomyślną współpracę i korzystną wymianę handlową albo zaangażować się w przewlekłe spory sądowe, spóźnione płatności i straty, które dla wielu firm okazały się katastrofalne.

Kiedy firma nie może czegoś zrobić samodzielnie –  musi polegać na innych, wówczas konieczne staje się wynegocjowanie możliwie najkorzystniejszych warunków współpracy oraz co jest często bagatelizowane – spisanie tych warunków w formie umowy, która obu stronom da pewność i przewidywalność realizacji przyszłych transakcji handlowych.

Prowadzenie skutecznych negocjacji wymaga opanowania, techniki, zrozumienia warunków i celów (nawet ukrytych) każdej ze stron. Wsparcie profesjonalnego, wyszkolonego i doświadczonego negocjatora pozwala na uniknięcie kategorycznych błędów, które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.

Korzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika i negocjatora w Zabrzu i okolicach pozwala na samym początku uniknąć kardynalnych błędów wynikających z braku zrozumienia przepisów,  języka prawniczego lub braku znajomości zwyczajów handlowych, które w trakcie realizacji umowy mogą okazać się niesamowicie kosztowne. Ostatecznie często okazuje się że umiarkowane wydatki związane z zatrudnieniem profesjonalnej pomocy w procesie negocjacji umowy i jej warunków stanowi niewielki ułamek kosztów, które w przyszłości mogą pochłonąć spory sądowe i kary umowne.

Mediacja – Zabrze

Mediacja jest procesem, poprzez który uczestnicy próbują wypracować korzystny sposób przezwyciężenia konfliktu. Celem mediacji jest osiągnięcie rozwiązania, ugody, które pozwolą obu stronom opuścić spotkanie z zadowoleniem z wyniku sprawy, i ze świadomością, że wydali mniej pieniędzy i poświęcili mniej czasu, niż w sądzie. Mediacja podlega ogólnej klasyfikacji pod parasolem alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wraz z m.in. arbitrażem i koncyliacją. Jako adwokat, lubię pomagać ludziom w tej dziedzinie.

Mediacja pozwala stronom kształtować bardzo spersonalizowane ugody, które biorą pod uwagę, w jaki sposób strony współpracują, co każda ze stron naprawdę chce osiągnąć i dobro obu stron. Jest tu dużo miejsca dla kreatywności, która często prowadzi do wzajemnie korzystnych wyników. Jest to szczególnie ważne, gdy w grę wchodzą istotne kwestie. Uniknięcie konfrontacyjnego często postępowania sądowego i możliwość stworzenia własnej i zindywidualizowanej ugody często oznacza mniej sporów w przyszłości i lepsze życie dla jednej i drugiej strony.

Mediator jest osobą przeszkoloną w pomocy osobom i firmom w osiągnięciu kompromisu w sytuacjach spornych. Prawie każdy spór może być rozwiązany polubownie, jeśli wszystkie zainteresowane strony zgodzą się wziąć udział w mediacji. Niestety, bardzo często strony sporu nie są skłonne do współpracy ze sobą, a przede wszystkim do wzajemnego dialogu. Rolą mediatora jest stworzyć warunki do wymiany poglądów i opinii, wzajemnej oceny roszczeń i oczekiwań oraz osiągnięcia porozumienia.

Jako adwokat zaangażowany w postępowanie mediacyjne nie udzielam porad prawnych którejkolwiek ze stron ale zobowiązuję się bezstronnie pomagać im znaleźć ugodowe rozwiązanie konfliktu.